بازدید مدرسه فرزانه

جلسه شورای معاونین استان بوشهر با حضور دکتر ستاری فرد معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با همراهی مجازی روسا؛ معاونین پرورشی و کارشناسان تربیت بدنی آموزش پرورش ‌های ١٨ گانه استان