آموزش دانلود، نصب و کار با نرم افزار Camtasia
آموزش دانلود، نصب و کار با نرم افزار ZD Soft Screen Recorder
فیلم کامل آموزش ادوبی آدیشن (Adobe Audition)
آموزش دانلود، نصب و کار با نرم افزار Storyline
آموزش کار با نرم افزار Powerpoint
تنظیم و تست مایکروفون در ویندوز ۱۰
آموزش ساخت تولید محتوا با اینشات
تنظیم و تست مایکروفون در ویندوز۷
آشنایی با فرمت گرافیکی SVG و روش تولید آن
آموزش ترسیم با نرم افزار Edraw Max (چارت سازمانی)
ویرایش فایل تصویری در نرم افزار Paint
آشنایی با فرمت گرافیکی PNG و روش تولید آن