پاییز1401

مدرسه ابتدایی سعدی
مدرسه متوسطه اول شاهد محمد رسول الله
مدرسه ابتدایی شاهد شهید فهمیده
هنرستان ثامن الائمه
مدرسه رشد
متوسطه اول حافظ
کانون فاطمیه
مدرسه حافظ
تیزهوشان زنده یاد کردی
دبستان دخترانه تربیت