جلسه کادر اداری کانون آبان ماه 1401
جلسه هماهنگی فعالیت های قرآنی کانون امام خمینی(ره) و دارالقرآن مصباح الهدی، آذرماه1401
📝 جلسه شورای برنامه ریزی کانون های فرهنگی تربیتی شهرستان دشتستان ❇ مکان: معاونت پرورشی شهرستان دشتستان ❇ با حضور معاونین پرورشی و پشتیبانی شهرستان ❇زمان:۰۸:۵۰ تا ۱۱:۴۵ 🔴 شرح: ۱- بیان فعالیت ها و ظرفیت های کانون های فرهنگی تربیتی ۲- بیان مسائل اداری و پشتیبانی کانون ها به تفکیک ۳- درخواست الزام همکاری مدیران مدارس با کانون ها ۴- همکاری جهت توسعه کارهای مشترک کانون های شهرستان ۴- ضرورت حرکت به سمت کارهای تبیینی و ذهنیت ساز برای دانش آموزان ۵- در خواست جلسات هرماه یکبار و رسیدن به راهبرد مشترک برای کانون ها ۶- داشتن نگاه منطقه ای و پیرامونی کانون ها در ارتباط با مدارس و بیان فرصت ها و آسیب ها ۷-درخواست اتخاذ راهبردی جهت حضور و ارتباط مربیان و معاونین پرورشی فعال با کانون ها ❇️ اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر ❇️ مدیریت آموزش وپرورش شهرستان  دشتستان ❇️ کانون های فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره)، فاطمیه و شهید باهنر دشتستان 🗓 ۲۴  دی ۱۴۰۱