جلسه هم اندیشی با مدرسه نمونه ثامن الائمه آبان 1401

جلسه هم اندیشی با مدرسه ابتدایی سعدی آبان 1401

جلسه هم اندیشی با مدرسه متوسطه دوره دوم شاهد محمد رسول الله(ص)آبان 1401

جلسه هم اندیشی با مدرسه ابتدایی شاهد شهید فهمیده آبان 1401

مسابقات استانی حفظ قرآن با مشارکت 120 قاری از سراسر استان،5 آبان 1401 به میزبانی انجمن قرآن و عترت کانون امام خمینی(ره) دشتستان