سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) وقیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد.

امام خمینی (ره) : من ۱۵ خرداد برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم.

مقام معظم رهبری : مصیبت فقدان امام (ره) به بزرگی خود امام بود.

سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد را به عموم ملت عزیز ایران تسلیت عرض می نمایم.