هر کس می‌خواهد قوی‌ترین مردم باشد، بر خدا تکیه کند. امام موسی کاظم(ع)