اعلام نفرات برتر مسابقات عکاسی با تلفن همراه و نقاشی”سفره غدیر”