جشنواره ملی ” نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس”