نمونه سوالات آزمون اول و دوم دوره ضمن خدمت”تحلیل و تدوین گزارش مدیریتی آسیب های روانی و اجتماعی در سامانه نماد و مشاوره” با کد”۹۹۵۰۶۸۱۸″

برای دانلود نمونه سوالات آزمون اول بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

لینک دانلود

برای دانلود نمونه سوالات آزمون دوم بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

لینک دانلود