تشریح جزییات طرح ملی «نماد»
دستورالعمل اجرایی طرح ملی «نماد»  در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  به چند بخش تقسیم شده است .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، دستورالعمل اجرایی برنامه ملی «نماد» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  به چند بخش تقسیم شده است  که عبارتند از: آموزش، غربالگری، مداخله مدرسه ای، تشخیص و درمان، مددکاری اجتماعی، اورژانس(فوریت های روانی – اجتماعی )، پیگیری و مراقبت و در اینجا قصد داریم دو بخش ابتدایی  فرآیند اجرایی برنامه «نماد» را به طور کامل شرح دهیم.
    آموزش
بخش آموزش های ارتقایی «نماد» ، به این شرح اجرا می شود:
۱٫    آموزش های مدرسان و مجریان  برنامه «نماد» : این بخش به صورت کامل از طریق « آموزش مجازی » 
 ودر سامانه  جامع مدیریت یادگیری  و آموزش فرهنگیان ( LTMS ) اجرا می شود که به شرکت کنندگان ، گواهی ضمن خدمت ، تعلق می گیرد.
۲٫    آموزش والدین و کارکنان : این بخش در مناطق قرمز ، به صورت کاملا مجازی و در مناطق زرد و سفید ، 
در قالب اجرای مجازی و میدانی (حضوری) اجرا خواهد شد . حداکثر ظرفیت شرکت کنندگان 
در دوره های حضوری در هر مدرسه ،  ۱۰ نفر می باشد.
۳٫    آموزش دانش آموزان : این بخش در مناطق قرمز ، به صورت کاملا مجازی و در مناطق زرد و سفید ،
 به صورت تلفیقی با کلاس درس دانش آموزان ، اجرا می شود. 
–    تبصره : در مناطق با وضعیت قرمز ، محتوای آموزش ها برای دانش آموزان ، والدین و کارکنان ،  با اولویت آموزش «مهارت های تاب آوری » ، انجام می شود. 
–    تبصره : در مناطقی که دسترسی ( آنلاین ) بر خط امکان پذیر نباشد،   برای ایجاد عدالت در ارایه خدمات ، آموزش ها ی ارتقایی 
با استفاده از ظرفیت شبکه رسانه  ملی و ارایه محتوای آموز شی به صورت لوح های فشرده در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت . 
    غربالگری
بخش غربالگری ، برای تمامی دانش آموزان ، در تمامی مناطق قرمز ، زرد و سفید ، اجرا می شود. 
زیرساخت اجرای بخش غربالگری ، سامانه جامع «نماد» در پرتال همگام  می باشد.
–    توضیح: لازم است اجرای هرگونه غربالگری ابتدا با توجیه کامل از طرف مشاوران  مدارس 
از طرق مختلف از جمله فضای مجازی و ارتباط تلفنی برای دانش آموزان و اولیا صورت پذیرد . 
۱٫    غربالگری سریع : این غربالگری ، در قالب پرسشنامه های کوتاهی است که به جز پایه های اول تا سوم که توسط معلم و والدین تکمیل می گردد ، در سایر پایه های تحصیلی ، توسط خود دانش آموز ، انجام می شود.
    تبصره :  این غربالگری ،به صورت سراسری و برای تمامی دانش آموزان کشور ، انجام می شود.
۲٫    غربالگری پایه : این غربالگری ، به جز دوره ابتدایی که توسط معلم و والدین تکمیل می گردد ، 
در سایر دوره های تحصیلی ، توسط خود دانش آموز ، انجام می شود. 
    تبصره : این غربالگری ، تنها در ۶۵۸۷ مدرسه که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ، مجری برنامه «نماد» بوده اند ، اجرا می شود. 
۳٫    غربالگری نشانگان محور : این غربالگری ، در تمامی دوره های تحصیلی ، توسط معلم و والدین ، 
انجام می شود.
۴٫    غربالگری اورژانس : این غربالگری ، توسط معلم و والدین در تمامی مدارس کشور اجرا می شود.