مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی تخصصی طراحی چهره یادواره سردار شهید ” حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش”