فراخوان بیست ونهمین اجلاس سراسری نماز
لینک دانلود شیوه نامه