معرفی کتاب خاطرات عزّت شاهی(عزت الله مطهری)
کتاب خاطرات عزّت الله شاهی به اهتمام محسن کاظمی در ۸۶۶ صفحه و توسط انتشارات” سوره مهر” منتشر گردیده است. عزّت شاهی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی است که در جریان رویارویی قعرآمیز با رژیم شاه از زیر ضربات مهلک ساواک و شکنجه های روحی و جسمی دوران بازجویی در زندان، جان نه چندان سالم(اما زنده) به در برد و خود را به پیروزی انقلاب رسانید.
او که در چند صباحی در کمیته انقلاب اسلامی و مامور محافظت جان امام خمینی(ره) بود، پس از مدتی از مشاغل دولتی کناره گیری کرده و به شغل قدیمی خود، صحافی مشغول می شود. عزّت شاهی با بیان خاطراتش در این کتاب، بی هیچ واهمه و تعارفی بسیاری از جریان ها و شخصیت های مطرح سیاسی تاریخ معاصر را به چالش کشیده است. خاطرات و تحلیل های او به دور از هر پسند این و آنی و بی ملاحظه نسبت به منافع و مضارهای شخصی و شخصیتی و جناحی و حزبی و فقط به زعم او برای ایفای وظیفه در قبال تاریخ بیان شده است.