جشنواره ملی  “زنگ هشدارکرونا”
کانون پرتاب و پژوهشکده سیاست گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، در نظر دارد جشنواره ملّی مجازی و مساله محور ” زنگ هشدار کرونا” که این اداره کل از حامیان اصلی این جشنواره می باشد، برگزار نماید. لذا دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء محترم می توانند با مراجعه به سایت مربوطه به نشانیzangecorona.com، ضمن مطالعه شرایط و قوانین هر یک از محورها، ثبت نام نموده و از طریق سایت مذکور آثار خود را تا ۱۵ آذرماه سال جاری بارگذاری نمایند. از آثار برتر در هر یک از محورهای رویداد با اهدای جوایز تجلیل خواهد شد.