گزارش تصویری جلسه برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی سی و نهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری کانون ها