تمدید زمان ثبت نام بیست و یکمین پرسش مهر رئیس جمهوری

زمان ثبت نام در بیست و یکمین پرسش مهر رئیس جمهوری تا ۲۰ دی تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، پیرو بخشنامه ۱۴۰/۹۲۱-۱۳۹۹/۷/۱۲ با موضوع فراخوان ملی بیست و یکمین پرسش مهر ریاست جمهوری، با عنایت به استقبال گسترده دانش آموزان و فرهنگیان از این جشنواره و با توجه به درخواست مکرر استان ها مبنی بر تمدید زمان ارسال آثار، بدینوسیله اعلام می شود:

زمان ثبت نام این جشنواره تا ۲۰ دی ۱۳۹۹ تمدید می شود.

مقتضی است اطلاع رسانی لازم در این خصوص به مدارس و ادارات آموزش و پرورش انجام شود.

اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی