گزارش تصویری اجرای سرود “راهی که آمدیم” در روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ از سیمای مرکز بوشهر