مسابقه جایگاه و نقش مربیان امور تربیتی

به اطلاع می رساند مركز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با همكاری اداره كل امورتربیتی، مشاوره ومراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی مسابقه‌ی در خصوص جایگاه و نقش مربیان امور تربیتی را درگاه مسابقات و جشنواره‌ها در سامانه LTMS فعال نموده است :


عنوان مسابقه: نهاد امور تربیتی ومربیان امورتربیتی در بیان وبنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)


زمان برگزاری آزمون: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت۱۴ الی ۱۴:۳۰
مهلت ثبت نام: تا یكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

مخاطبین: معاونین پرورشی، مربیان تربیتی ، مشاورین و تمام آموزگاران، دبیران وكاركنان شاغل در ادارات ، مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی


از نفرات برتر به قید قرعه با اهدای ۴۱ لوح تقدیر و ۴۱ هدیه نقدی ارزنده قدردانی به عمل خواهد آمد.

مركز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری

دانلود فایل پیوست