دعای روزاول ماه  مبارک رمضان
شرح دعای روز اول ماه رمضان+صوت - ایسنا