دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان و توفیق در سپاسگزاری نعمت‌ها - ایسنا