دعای روز ششم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان+صوت - ایسنا