شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹، در زمینه «ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز»
از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی، شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹، در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در وزارت آموزش و پرورش به ادارت کل استان، ابلاغ شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به ابلاغ «نظام نامه فرآیندهای برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز»، و به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم لحاظ نمودن این شرایط در ارزیابی عملکرد اقامه نماز در دستگاه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش، از سوی معاون پرورشی و فرهنگی و رئیس هیأت ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹، در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، به ادارات کل آموزش و پرورش استان، ارسال شد.

بر اساس این گزارش، در قسمت هایی از این بخشنامه آمده است:
  • امتیاز مربوط به برنامه‌هایی که نیاز به حضور فیزیکی دارند، همچون برگزاری نمازهای جماعت و …، متناسب با شرایط و وضعیت هریک از استان‌ها و جمع بندی هیأت ارزیابی استان، در نظر گرفته خواهد شد.
  • نیاز به ارائه گزارش و مستندات عملکردی اقامه نماز توسط ادارات آموزش و پرورش استان‌ها، در سامانه تسما (سامانه سازمان اداری و استخدامی) نمی‌باشد.
  • لازم است هر یک از واحدهای آموزشی، در فرصت باقیمانده تا زمان ارائه گزارش و مستندات، نسبت به جمع‌آوری و آماده نمودن مستندات عملکردی هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در متن برنامه‌های مصوب، اقدام و در زمان مقرر ذکر شده در متن بخشنامه به هیأت‌های ارزیابی ستاد در مرکز و استان ارسال نمایند.
شایان ذکر است؛ دبیران و رابطین اقامه نماز استان‌ها در صورت نیاز به راهنمایی می‌توانند با شماره های ۸۶۰۳۶۵۰۹ و ۸۶۰۳۴۶۳۸ و یا دفاتر استانی ستاد اقامه نماز تماس حاصل فرمایند.
بخشنامه «ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹، در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز»،را از اینجا مطالعه کنید.
منبع خبر:https://teo.medu.ir/