دعای روز شانزدهم ماه  مبارک رمضان
شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان+صوت - ایسنا