دعای روز هفدهم ماه  مبارک رمضان
شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان+صوت - ایسنا