دعای روز بیست و دوم ماه مبارک  رمضان
شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان+صوت - ایسنا