دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و سوم ماه رمضان / درخواست از خدا برای پاک شدن از گناهان