۱۲ معما برای باهوش ها
یکی از جالب‌ ترین انواع معما آن‌ هایی هستند که با توجه به توالی اعداد یا تصاویر حل می‌ شوند. این ۱۲ معما برای باهوش ها و همچنین برای هر گروه سنی جذابیت دارند و فرصتی فراهم می‌ کنند تا نه تنها قدرت استدلال بلکه دقت خود را هم بسنجیم. ما هم چند معمای سرگرم کننده از همین نوع برایتان آماده کرده ایم. با ۱۲ معما برای باهوش ها با ما همراه باشید. جواب این معما‌ها در پایان مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

در آخرین خانه‌ ی این جدول چه عددی باید قرار گیرد؟

معمای شماره ۲

دایره‌ ی آخر باید چه شکلی باشد؟
 

معمای شماره ۳

مربع آخر کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۴

مربع آخر کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۵

آخرین چهارگوش کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۶

آخرین دایره کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۷

آخرین آدمک کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۸

آخرین خانه کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۹

آخرین جدول کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۱۰

آخرین دوچرخه کدام گزینه باید باشد؟
 

معمای شماره۱۱

آخرین جدول کدام گزینه باید باشد؟

 

معمای شماره۱۲

آخرین صورتک کدام گزینه باید باشد؟

 

جواب معمای شماره ۱

عدد ۶. چون:

۹۶۱۴۵۸۶ = ۳۸۶۴۷۵۹ + ۵۷۴۹۸۲۷

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۲

در هر تصویر جدید، یک دایره‌ی دیگر از بالا اضافه شده است. سپس دایره ساعتگرد یا پادساعتگرد جا به جا شده است.

جواب معمای شماره ۳

گزینه ۱. در هر مربع جدید، یک نقطه اضافه شده و متقارن باقی مانده است.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۴

گزینه ۳. در هر مربع یک نقطه کمتر است و در هر سطر جدید، نقطه‌ها به سمت چپ حرکت می‌کنند.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۵

گزینه ۵. مربع اولیه با توجه به خطی که در کنار آن وجود دارد کش می‌آید و تبدیل به مستطیل می‌شود و رنگ‌ها هم جایشان با هم عوض می‌شود.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۶

گزینه ۳. در هر دایره‌ی جدید، ربع دایره ۹۰ درجه به صورت ساعتگرد جا به جا شده است.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۷

گزینه ۱.

در هر سطر یک آدمک هست:

با دست‌های رو به بالا، رو به دو طرف و رو به پایین.

با سری به شکل مثلث، دایره و مربع.

و با پا‌هایی به شکل دایره، مربع و خط ساده.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۸

گزینه B.

در هر سطر و ستون:

یک خانه هست با ۲، ۳ و ۴ پنجره‌ی روشن.

یک خانه هست با صفر، ۱ یا ۲ دیش ماهواره.

۲ خانه هست با یک آنتن و یک خانه با ۲ آنتن.

یک خانه هست بدون پنجره در بالای یک خانه کوچک.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۹

گزینه B. مجموع اعداد هر یک از ستون‌های جدول‌ها از چپ به راست به ترتیب ۱۳، ۱۴ و ۱۵ است.

جواب معمای شماره ۱۰

گزینه B.

در هر سطر و ستون، دوچرخه‌هایی هست که:

۲ تای آن‌ها رو به چپ و یکی از آن‌ها رو به راست است؛

۲ تای آن‌ها ۲ پدال و یکی از آن‌ها یک پدال دارد؛

۲ تای آن‌ها فرمان دارد و یکی از آن‌ها ندارد.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۱۱

گزینه B. هر جدول جدید یک چهارم به صورت ساعتگرد چرخیده است.

12 معما برای باهوش ها + تصاویر

جواب معمای شماره ۱۲

گزینه A.

در هر سطر و ستون، صورتک‌هایی هست:

یکی با عینک سفید، یکی با عینک مشکی و یکی بدون عینک.

دو تا با مو و یکی بی مو.

دو تا با ریش و یکی بدون آن.