اطلاعیه های ۷، ۸ و ۹ هدایت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اطلاعیه های ۷، ۸ و ۹ هدایت تحصیلی دانش آموزان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی،‌ اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اطلاعیه های ۷، ۸ و ۹ هدایت تحصیلی دانش آموزان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را صادر کرد.

برای دریافت این اصلاعیه ها از لینک های زیر استفاده کنید.

اطلاعیه شماره ۷ هدایت تحصیلی ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۸ هدایت تحصیلی ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۹ هدایت تحصیلی ۱۴۰۰

منبع خبر:medu.ir