نتایج ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور

نتایج ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل معاونت پرورشی وفرهنگی،‌ نتایج ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور به شرح زیر است:

در بخش نهج البلاغه برادران

رتبه اول سعید بهکام از استان اصفهان، رتبه دوم علی سیفی عارف از استان قم، رتبه سوم حسن حیدرپور از استان خراسان شمالی، رتبه چهارم روح اله سیروس از استان فارس، رتبه پنجم محسن چلوئی دارایی از استان خراسان رضوی.

در بخش نهج البلاغه خواهران

رتبه اول انسیه سلیمانی از استان سمنان رتبه دوم الهام قطعی از استان فارس رتبه سوم فاطمه قره شیخ بیات از استان مرکزی رتبه چهارم مریم زارعی از استان کرمانشاه رتبه پنجم فاطمه آرمان نیا از استان قزوین

در بخش قرائت برادران

رتبه اول ابوالفضل زیبایی از استان گیلان رتبه دوم سید جاسم موسوی از استان خوزستان رتبه سوم علی خالصی از استان اصفهان رتبه چهارم سجاد اشرفی از استان مازندران رتبه پنجم بابک اشرافی از استان آذربایجان غربی

بخش قرائت خواهران

رتبه اول الهام سلطانی نژاد از کرمان رتبه دوم مرضیه فیروززاده از استان فارس رتبه سوم نزیهه جنامی از استان خوزستان رتبه چهارم مریم سماعی از استان البرز رتبه پنجم سید شکوفه حسینی از استان بوشهر

حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش برادران

رتبه اول مجتبی قدبیگی از شهرستان های استان تهران رتبه دوم احمد برزگر از شهر تهران رتبه سوم سجاد قراباغی از استان همدان رتبه چهارم مجید آجیلیان از استان خراسان رضوی رتبه پنجم حسین وطنی از استان گلستان

حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش خواهران

رتبه اول فاطمه محمدی از استان فارس رتبه دوم عاطفه محمودزاده از استان کرمان رتبه سوم فرزانه شکوهیان از استان خراسان جنوبی رتبه چهارم اعظم رفیعی از استان اصفهان رتبه پنجم فاطمه خلیلی از استان یزد

حفظ کل فرهنگیان در بخش برادران

رتبه اول مهرداد نجفی از استان همدان رتبه دوم سید مهدی موسوی از استان خوزستان رتبه چهارم سید مهدی اتقیا از استان گیلان رتبه چهارم محمد امین نجفی از استان زنجان رتبه پنجم ابوالفضل صفری از استان مرکزی

حفظ کل فرهنگیان در بخش خواهران

رتبه اول رقیه رضایی از استان مازندران رتبه دوم اعظم محمدی از استان بوشهر رتبه سوم سیده زینب تقوی پور از استان گیلان رتبه چهارم فاطمه ابراهیمی از استان فارس به پنجم خدیجه ایرانمنش از استان کرمان

روش تدریس احکام برادران

رتبه اول مسعود معصومی از استان مرکزی رتبه دوم حسن حیدری باقر آبادی از استان اصفهان رتبه سوم ایمان حسنی از استان خراسان جنوبی رتبه چهارم حیدر منصوری از استان بوشهر رتبه پنجم یوسف عبداله پور از استان اردبیل

روش تدریس احکام خواهران

رتبه اول لیلا کریمی از استان قزوین رتبه دوم اکرم عزیزی از استان مرکزی رتبه سوم سمانه مقصودی از استان خراسان جنوبی رتبه چهارم خدیجه طهماسبی از استان بوشهر رتبه پنجم فرزانه احمدی از استان آذربایجان غربی

medu.ir