نمونه سوالات و منبع آزمون دوره ضمن خدمت آشنایی با حکمت های نهج البلاغه

دوره ضمن خدمت آشنایی با حکمت های نهج البلاغه

کد:۹۹۵۰۶۲۳۳

مدت: ۱۲ ساعت

تاریخ آزمون:۱۴۰۰/۵/۶

ساعت:۱۱ تا ۱۱:۳۰ و ۱۲ تا ۱۲:۳۰ در سامانه ltms