تاریخ برگزاری آزمون مدارس نمونه متوسطه دوم اعلام شد

آزمون مدارس نمونه دوره تحصیلی متوسطه دوم روز جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

آزمون مدارس نمونه دوره تحصیلی متوسطه دوم  که به دلیل شرایط قرمز کرونایی در تاریخ اولیه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ لغو شده بود، ساعت ۹ صبح ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ به صورت همزمان در سراسر کشور و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

در استان بوشهر ۳ هزار و ۳۰۰ داوطلب برای ورود به ۱۷ مدرسه نمونه دولتی با هم رقابت می‌کنند.

منبع:medu.ir