معما‌های چالش برانگیز برای افرادی که دارای چشم‌ های تیزبین هستند

در این بخش چند معما برایتان آماده کرده ایم که باید در هر کدام آنها ۳ اختلاف میان تصاویر چپ و راست پیدا کنید.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

 

معمای شماره ۳

 

معمای شماره ۴

 

معمای شماره ۵

 

معمای شماره ۶

 

معمای شماره ۷

 

معمای شماره ۸

 

معمای شماره ۹

 

معمای شماره ۱۰

 

معمای شماره ۱۱

 

معمای شماره ۱۲

 

معمای شماره ۱۳

 

معمای شماره ۱۴

 

معمای شماره ۱۵

 

.

جواب معمای شماره ۱

 

جواب معمای شماره ۲

 

جواب معمای شماره ۳

 

جواب معمای شماره ۴

 

جواب معمای شماره ۵

 

جواب معمای شماره ۶

 

جواب معمای شماره ۷

 

جواب معمای شماره ۸

 

جواب معمای شماره ۹

 

جواب معمای شماره ۱۰

 

جواب معمای شماره ۱۱

 

جواب معمای شماره ۱۲

 

جواب معمای شماره ۱۳

 

جواب معمای شماره ۱۴

 

جواب معمای شماره ۱۵

 

 

 

 

چند معمای جالب که ساعت ها سرگرم تان می کنند

معمای شماره ۱

این ۹ نقطه را با ۴ خط صاف به یکدیگر وصل کنید.

 

معمای شماره ۲

حالا این ۹ نقطه را با استفاده از ۳ خط به هم متصل کنید.

معمای شماره ۳

برای وصل کردن این ۱۶ نقطه به یکدیگر باید از ۶ خط استفاده کنید.

معمای شماره ۴

اعداد ۱ تا ۹ را طوری در دایره های زرد رنگ قرار دهید که مجموع ارقام هر ضلع مثلث برابر با ۱۷ شود.

معمای شماره ۵

در مربع قرمز رنگ چه عددی باید باشد؟

معمای شماره ۶

از بالاترین مربع که عدد ۴ است تا پایین ترین مربع که آن هم عدد ۴ است مسیر را طوری طی کنید که معادله درست باشد.

معمای شماره ۷

معلوم کنید که هر نماد معادل چه عددی است. همه ی اعداد کامل هستند و نمی توانند کمتر از یک باشند.

معمای شماره ۸

این معادله ها را می توانید حل کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

منبع:خبر فوری