«برنامه نظارتی پروژه مهر» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد

وزیر آموزش و پرورش، «برنامه نظارتی پروژه مهر» را جهت اجرا، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در راستای تمهید مقدمات بازگشایی مدارس در سال جدید تحصیلی، «محسن حاجی میرزایی» با ارسال بخشنامه ای، «برنامه نظارتی پروژه مهر» را جهت اجرا،  به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه؛ مشابه سال های قبل، اجرای پروژه مهر به استان ها واگذر شده تا بر اساس شناخت دقیق و عمیق از شرایط زمینه ای مناطق و مدارس، به برنامه ریزی امور در قالب کارگروه های شناخته شده در پروژه مهر بپردازند و بر مبنای آن، مدارس، دانش آموزان، خانواده ها و جامعه را برای آغاز فعالیت های آموزشی و تربیتی آماده کنند.

شایان ذکر است؛ در پروژه مهر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نظارت های میدانی سطوح مختلف، دریافت گزارش  عملکرد و شناسایی مشکلات و ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای بازگشایی مدارس و شروع فعالیت ها  با دو دسته ابزار اصلی؛ «سیستم مدیریت پروژه (msp)» و ابزار دوم؛ «فرم سنجش میزان رضایت و آمادگی برای بازگشایی مدارس»  انجام می شود.

متن بخشنامه را اینجا مشاهده کنید

منبع خبر:teo.medu.ir