دستورالعمل «صدور مجوز و نظارت بر فرآیند مدارس آموزش از راه دور رشته های مهارتی شاخه کاردانش »

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل «صدور مجوز و نظارت بر فرآیند مدارس آموزش از راه دور رشته های مهارتی شاخه کاردانش» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ کرد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  معاونت آموزش  متوسطه وزارت آموزش، ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مربوط به رشته های حذف شده شاخه کاردانش، دستورالعمل «صدور مجوز و نظارت بر فرآیند مدارس رشته های مهارتی راه دور شاخه کاردانش » را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل؛ با توجه به ایجاد سامانه جدید و ضرورت یکپارچگی اطلاعات، تکمیل فرم های مربوطه برای صدور مجوز برای  همه مدارس از راه دوری که سال قبل فعالیت داشته اند، الزامی است.

همچنین؛ با توجه به اتمام زمان پذیرش گواهینامه های مهارتی مجموعه هشتم و عدم صدور گواهینامه از سوی دستگاه های متولی از مهرماه سال جاری، مجوز کلیه رشته های مجموعه هشتم در مدارس آموزش از راه دور لغو می شود.

متن دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید

منبع خبر:teo.medu.ir