محورهای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی

معاونت آموزش متوسطه، «محورهای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای فعالیت «مدیریت و راهبری برگزاری مسابقات، جشنواره ها و المپیادهای دوره متوسطه» ذیل زیر نظام «راهبری و مدیریت تربیتی» مبنی بر تقویت فعالیت های علمی و پژوهشی دانش آموزان و معلمان دوره اول متوسطه، محورهای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی از سوی معاونت آموزش متوسطه به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر این اساس، «بازارچه های کسب و کار دانش آموزی»، «پژوهش»، «دست سازه»، «ریاضی»، «زبان و ادبیات فارسی»، «زبان خارجی»، «فعالیت های آزمایشگاهی»، «برنامه نویسی بر اساس زبان برنامه نویسی استاندارد» و «مناظره علمی»، از مهم ترین محورهای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی است.

شایان ذکر است، هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار مرحله مدرسه ای، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

«محورهای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی» را از اینجا مشاهده کنید

منبع خبر:teo.medu.ir