گزارش تصویری از اولین جلسه برگزاری کلاس  آموزش خوشنویسی در بستر نرم افزار شاد

اولین جلسه  کلاس آموزش خوشنویسی در روز سه شنبه چهارم آبان ماه  با حضور پر افتخار جناب استاد قاسمی و بیش از ۳۰۰ شرکت کننده در محل کانون امام خمینی(ره) برگزار گردید.

شایان ذکر است این کلاس آموزشی در بستر نرم افزار شاد و به صورت زنده برگزار گردید.