داستانی از کلیله و دمنه(گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی)