برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم، در نوبت امتحانی دی ماه ۱۴۰۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم در نوبت امتحانی دی ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.


برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰ را از اینجا مشاهده کنید.

منبع خبر:medu.ir