روزشمار هفته قرآن، عترت و نماز در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در آستانه فرا رسیدن هفته قرآن، عترت ونماز، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، اسامی روزهای هفته سوم آذرماه، (۲۰ الی ۲۶ آذرماه) ، هفته قرآن ،عترت ونماز وزارت آموزش و پرورش در روزشمار سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عومی وزارت آموزش و پرورش، شعار و روز شمار هفته قرآن ،عترت ونماز در وزارت آموزش و پرورش به شرح زیراست:

منبع خبر:teo.medu.ir