«بارم بندی پیشنهادی امتحانات پایانی» دوره‌های مختلف تحصیلی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بارم بندی پیشنهادی تمام دروس دوره‌های مختلف تحصیلی دانش آموزان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  دفتر تألیف کتاب‌های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری بارم بندی پیشنهادی کلیه دروس در نوبت اول و دوم دوره‌های مختلف تحصیلی(سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰) شامل پایه ششم ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم آموزش متوسطه نظری و رشته علوم و معارف اسلامی را اعلام کرد.

در این بارم بندی، دوره ابتدایی پایه ششم (ارزشیابی پایه های تحصیلی اول تا پنجم توصیفی می باشد) شامل ۱۰ درس آموزش قرآن، هدیه های آسمان، تربیت بدنی، فارسی، ریاضی، علوم تجربی، هنر، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش و کار و فناوری می شود.

دوره آموزش متوسطه اول(هفتم، هشتم، نهم) شامل ۱۳ درس قرآن پیام های آسمان، عربی، زبان و قرآن فارسی و نگارش مطالعات اجتماعی، ریاضی، علوم تجربی، تربیت بدنی و سلامت، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی، هنر، آمادگی دفاعی و کار و فناوری می شود.

در بارم بندی دوره دوم آموزش متوسطه؛  پایه دهم ۱۹ درس، پایه یازدهم ۱۶ درس و پایه دوازدهم نیز ۱۶ درس را شامل می شود. فارسی، نگارش، عربی، دین و زندگی، منطق، زبان انگلیسی، جغرافیای ایران و استان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد، هنر، تربیت بدنی، تفکر و سواد رسانه ای، کارگاه کارآفرینی و تولید، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی و آمار، آزمایشگاه علوم، و … تعدادی از این دروس است.

فهرست کامل بارم بندی دروس برای امتحانات سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در اینجا استفاده می باشد.

منبع خبر:teo.medu.ir