روز شمار هفته شوراهای آموزش و پرورش (۲۴ لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۰)

از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، روزشمار هفته شوراهای آموزش و پرورش (۲۴ الی ۳۰ دی ۱۴۰۰) اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، هفته شوراهای آموزش‌وپرورش از تاریخ ۲۴ دی‌ماه آغاز و تا سی ام همان ماه ادامه دارد.

روزشمار هفته شوراهای آموزش ‌و پرورش۱۴۰۰ به شرح زیر است:

جمعه ۲۴دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، ارتقای فرهنگ وقف و خیریه آموزشی»

شنبه ۲۵ دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، الگوی مدیریت هیأت امنایی»

یکشنبه ۲۶ دی ماه، با عنوان «نقش آفرینی فعال خانواده ها و فرهنگیان در مدیریت و تحول منطقه»

دوشنبه ۲۷ دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، حمایت و نظارت محلی و کاهش تمرکز»

سه شنبه ۲۸ دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها»

چهارشنبه ۲۹ دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، مردمی سازی تعلیم و تربیت»

پنجشنبه ۳۰ دی ماه، با عنوان «شورای آموزش و پرورش، زمینه ساز تحقق گام دوم انقلاب در تعلیم و تربیت»

منبع خبر:teo.medu.ir