۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر گرامی باد
وقایع 12 بهمن 1357, 12 بهمن آغاز دهه فجر, 12 بهمن سالروز بازگشت امام خمینی به ایران
دهه فجر, 12 بهمن آغاز دهه فجر, وقایع 12 بهمن 1357
وقایع بهمن 1357, 12 بهمن آغاز دهه فجر, 12 بهمن سالروز بازگشت امام خمینی به ایران

منابع :

fa.wikipedia.org

hawzah.net

irdc.ir