ابلاغ جدول منابع و مآخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱

معاونت آموزش متوسطه، جدول منابع و مآخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱ مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها را جهت ارسال به واحد های آموزشی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس توافق نامه سه جانبه؛ معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش و آموزش کشور، جدول منابع و مآخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱ مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال شد.

بر این اساس، مطابق توافق انجام شده سؤالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ بر اساس کتب درسی  نظام جدیدآموزشی(۳-۳-۶) طراحی و اجرا خواهد شد.

منبع خبر:teo.medu.irمتن بخشنامه را اینجا مشاهده کنید.