الهی و ربی من لی غیرک

سرگرمی های نوروزی شماره ۱

سرگرمی های نوروزی شماره ۱

 

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

سوره مبارکه کوثربه انگلیسی

ِبسِم الله الرّحمن الرحیم                 بنام خداوند بخشنده ی مهربان

In the name of Allah the Compassionate the Merciful.

( این دِ ِنیم آو الله دِ کآم پَـشِنت ِد مِـرسي فـُل)

۱- ِانا اَعطیناکَ الکوثر : بدرستی که ما به تو کوثر را عطا کردیم.

۱- Surely We have given you Kausar.

1- (شورلي وي هَـو گــیــِون یو کوثر) 

۲- َفصَل ِلرَبکَ وَنـحَر: پس برای خدایت نماز بخوان و قربانی کن.

۲- Therefore pray to your Lord and make a sacrifice.

2- ( ِدر ُفر ِپ ِری تو یُـر لـُـرد َاند ِمیک ِا سَـکري فآیس)

۳- ِانَّ شانئک هُـوَ الابتر: بدرستیکه دشمن تو دُم بریده است.

۳- Surely your enemy is the one who shall be without posterity.

3- شورلي یُـر ِانمي ایز ِد وآن هو َشل بي ویت آوت پآستریتي.

تست هوش حاصل جمع و نتایج خاص

همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید! آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

 

چگونه جعبه هدیه درست کنیم؟

قبل
بعدی

دو تصویر مشابه را شناسایی کنید

سوره عصر به انگلیسی

 In the name of Allah the Beneficent the Merciful.

ایـن دِ  نِـیم آو الله دِ  ِبنِـفـی ِسنت  دِ ِمرسی فول

وَالعَصر (۱)  قسم به عصر

۱- I swear by time.

1- آی سِـور بآی تآیم

 اِنّّ الانسان َلفی خُسر(۲)

 ۲- بدرستیکه انسان هر لحظه در زیانکاریست.

۲- Most surely man is in loss.

2- مُست شورلی مَن ایز این لآس.  

اِلاالذینَ آمَنو وَ عَمَلوا الصالحات وَ تـَواصَوا ِبالحق وتواصو بِالصَّبر(۳)

 ۲- مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادندو همدیگر را به راستی و درستی وصبر و شکیبایی سفارش نمودند.

۳- Except those who believe and do good, and enjoin on each other truth, and enjoin on each other patience.

3- ایک ِسپت  دُز هـو بي لیو  َاند دو گـود ، َاند این جُـین آن ایـچ آدِرتروث، َاند این جُـین آن ایـچ آدِر  ِپـی  شِــنس.

تست هوش: رنگ سیب ها!

طبع میوه سیب را در دانشنامه میزان بشناسید!

رنگ سیب ها و تعداد آنها را مشخص کنید…

 
روزی از یک مرد که تعدادی سیب داشت، تعداد سیب ها و رنگ آنها را پرسیدند. او اینگونه پاسخ داد….
“تمام سیب های من بجز ۲ سیب، قرمز هستند.
و البته همه سیب هایم بجز ۲ سیب، زرد هستند!
در مورد سیب های سبز رنگم هم دقیقا همینطور! یعنی فقط دو سیب از همه سیب هایم سبز نیستند!”
به نظر شما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
 
برای مشاهده فیلم آموزش ساعت بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:
آموزش اعداد انگلیسی به کودکان

پیدا کردن اختلاف تصاویر

منتشر شده : 29 اسفند 1400

نوشته شده توسط: فاطمه صالح احمدی