معما

معمای اول:
در یک انبار، هر روز تعدادی کارتن روی هم چیده می‌شود به این شکل که هر روز تعداد کل کارتن‌های انبار شده نسبت به روز قبل دو برابر می‌شود. اگر ۴۸ روز طول بکشد تا انبار کاملا پر شود، چه مدت طول می‌کشد تا ظرفیت انبار به نیمه برسد؟

 

معمای دوم:
هفت خواهر به یک کلبه رفتند و تصمیم گرفتند که هر کدام کاری را شروع کنند. اولین خواهر خواندن یک رمان را شروع کرد، دومین خواهر تصمیم گرفت پنکیک درست کند، خواهر سوم تصمیم گرفت شطرنج بازی کند، خواهر چهارم جدول حل کرد، خواهر پنجم لباس‌ها را شست و خواهر ششم تصمیم گرفت گل و گیاهان را آبیاری کند. خواهر هفتم به چه کاری مشغول است؟

 

معمای سوم:
سامان در یک اتاق گیر افتاده است. یک میز، یک صندلی، ۲ در و یک سوراخ کوچک در سقف وجود دارد که شعاع آن فقط ۱۵ سانتیمتر است. پشت در اول یک شیر گرسنه قرار دارد که به مدت چند روز هیچ غذایی نخورده است. پشت در دوم یک تونل شیشه‌ای قرار دارد که نور خورشید را چند برابر می‌کند به همین دلیل دمای داخل آن چنان بالا رفته که با باز کردن در، سامان را خواهد کشت. اما یک راه برای فرار سامان وجود دارد که شما باید آن راه را پیدا کنید.

 

معمای چهارم:
یک خیاط پارچه‌ای به اندازه ۲۰ متر دارد و هرروز یک متر از این پارچه را می‌برد. آخرین تکه از این پارچه روز چندم بریده خواهد شد؟

 

معمای پنجم:
آیا چنین عددی وجود دارد که در تقسیم بر ۳، باقیمانده‌ای مساوی ۱، در تقسیم بر ۴، باقیمانده‌ای مساوی ۲، در تقسیم بر ۵ باقیمانده‌ای مساوی ۳ و سرانجام در تقسیم بر ۶، باقیمانده‌ای مساوی با ۴ داشته باشد؟

پاسخ معما‌ها

پاسخ معمای اول:
پس از ۴۷ روز ظرفیت به نیمه می‌رسد.
شاید ۲۴ روز پاسخ داده باشید. اما در واقع در روز چهل و هفتم نیمی از ظرفیت نهایی پرشده است و در روز چهل و هشتم با دوبرابر شدن تعداد کارتن‌ها، ظرفیت انبار تکمیل می‌شود.
پاسخ معمای دوم:
خواهر هفتم با خواهر سوم شطرنج بازی می‌کند.
پاسخ معمای سوم:
سامان صبر می‌کند تا شب شود. با توجه به سوراخ بالای سقف او می‌تواند بفهمد که کی شب می‌شود و سپس از تونل شیشه‌ای فرار می‌کند.
 
پاسخ معمای چهارم:
روز نوزدهم. شاید به نظر برسد روز بیستم، ولی در روز نوزدهم پارچه به دو تکه یک متری تقسیم شده و احتیاجی به بریدن آن در روز بیستم نیست.
پاسخ معمای پنجم:
تعداد چنین عدد‌هایی بی نهایت است. کوچکترین آن‌ها مساوی ۵۸ است. در واقع، اختلاف بین مقسوم علیه و باقی مانده، همه جای مساوی ۲ شده است. بنابراین، اگر عدد ما ۲ واحد بیشتر باشد، بر همه عدد‌هایی که در متن مسئله نام برده شده است، بخش پذیر خواهد بود. کوچکترین مضرب مشترک عدد‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶، مساوی ۶۰ است و بنابراین، عدد مورد نظر ما مساوی ۵۸ می‌شود. به طور کلی هر مضرب عدد ۶۰ را که منهای دو کنیم، می‌تواند جواب ما باشد. برای مثال ۶۰ ضربدر ۵ می‌شود ۳۰۰ که اگر عدد ۲ را از آن کم کنیم می‌شود ۲۹۸ که خاصیت مورد نظر ما را داراست.

چند شی در تصویر زیر می بینید؟

پاسخ