آموزش ترفندهای کاربردی در نرم افزار Word(ورد)، درسنامه دوم

نه هیچ انسانی دوست شما است و نه هیچ انسانی دشمن شما است؛

بلکه هر انسانی معلم شما است…