ابلاغ بخشنامه «برنامه‌ریزی، طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی»

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی بخشنامه «برنامه‌ریزی، طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل شهرستان های استان تهران به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این بخشنامه و در چند بند نحوه: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی؛ دوره اول آموزش متوسطه؛ دوره دوم آموزش متوسطه نظری؛ دوره دوم آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش آمده است.

همچنین در یکی از بندها، در مورد  نکات قابل توجه در مورد برنامه‌ریزی طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی شرح داده شده است که توجه به مراقبت‌های بهداشتی؛ برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد دانش آموزان؛ بارم بندی سوالات امتحانات نهایی؛ ارزشیابی بخش شنیداری درس زبان در دوره‌های متوسطه اول و دوم؛ احتمال قطع برق در مدارس و نحوه مواجه با آن، پیش بینی‌ها یا انجام مکاتبات با ادارات برق و معرفی حوزه‌های امتحانی؛ از نکات تشریح شده در این بندها است.

 این بخشنامه را از اینجا دریافت نمایید.

منبع خبر:medu.ir