نمونه سوالات ضمن خدمت ” نبرد حق علیه باطل(متفکر شهید استاد مرتضی مطهری)

تاریخ آزمون:۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱