برنامه کلاس های کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) دشتستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه کلاس های کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) دشتستان سال

 

تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف

رشته

پایه تحصیلی

پسران

دختران

زمان

مکان

شهریه به تومان

توضیحات

۱

روخوانی و روانخوانی قرآن

چهارم ابتدایی

شنبه و دوشنبه

یکشنبه وسه شنبه

۱۷:۳۰الی۱۸:۳۰

اتاق ۱۰

۷۰۰۰۰۰

 

۲

تجوید سطح ۱

متوسطه ۱

//

//

۱۸:۴۵ الی ۱۹:۴۵

//

//

 

۳

ترجمه جزء اول قرآن

متوسطه ۱و۲

//

//

۱۹:۴۵الی ۲۰:۴۵

//

//

 

۴

خط تحریری

سوم ابتدایی به بعد

//

//

۱۷:۳۰الی ۱۸:۳۰

اتاق ۱۷

۱۲۰۰۰۰

 

۵

خط نی قلم

چهارم ابتدایی به بعد

//

//

۱۸:۳۰الی ۱۹:۳۰

//

۱۲۰۰۰۰

 

۶

نقاشی ۱

پیش دبستانی تا سوم ابتدایی

//

۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰

اتاق ۱۵

۱۲۰۰۰۰

 

۷

نقاشی ۲

چهارم ابتدایی به بعد

//

۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰

اتاق ۱۵

۱۲۰۰۰۰

 

۸

نقاشی حرفه ای

متوسطه ۱و۲

//

//

 

۱۹:۳۰الی ۲۱

اتاق۱۵

با توجه به انتخاب رشته بسته به نظر مربی

رشته های طراحی، آب رنگ ، رنگ روغن و… بعد از تشخیص مربی

۹

سرود

از سوم ابتدایی تا هشتم

دوشنبه و چهارشنبه

 

۱۸ الی۲۰

اتاق ۱۸

۵۰۰۰۰۰

 

۱۰

مجری گری و فن بیان

پنجم ابتدایی به بعد

شنبه و دوشنبه

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ الی ۲۰

اتاق ۱۳

۱۰۰۰۰۰

 

۱۱

عروسک بافی

ابتدایی دوره دوم به بعد

یکشنبه و سه شنبه

۱۷:۳۰الی۱۸:۳۰

اتاق ۱۱

۱۵۰۰۰۰

 

۱۲

چرم دوزی

     //

//

۱۸:۳۰الی۱۹:۳۰

//

۱۵۰۰۰۰

 

۱۳

مکرمه و تریکو بافی

      //

//

۱۹:۳۰الی۲۰:۳۰

//

۱۵۰۰۰۰

 

۱۴

خیاطی

متوسطه۱

//

۱۷:۳۰ الی۲۰:۳۰

اتاق ۲۳

۱۰۰۰۰۰

عناوین تدریس وزمان کلاس بسته به نظر مربی

۱۵

کامپیوتر۱

چهارم ابتدایی تا ششم

شنبه و دوشنبه

یکشنه و سه شنبه

۱۷:۳۰الی۱۸:۳۰

اتاق۱۴

۱۵۰۰۰۰

 

۱۶

کامپیوتر۲

متوسطه اول

//

//

۱۸:۳۰الی۱۹:۳۰

//

۱۵۰۰۰۰

 

۱۷

کامپیوتر۳

متوسطه۲

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

//

۱۹:۳۰الی۲۰:۳۰

//

۷۰۰۰۰۰

مهارت های هفتگانه،دوره دوماه ونیم

۱۸

الکترونیک

نهم

//

۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

اتاق۱۲

۵۰۰۰۰

خرید قطعات مورد نیاز با هنرجو می باشد.

۱۹

تکواندو

سه مقطع

شنبه،دوشنبه وچهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ الی ۲۰

سالن تکواندو

۱۰۰۰۰۰

درحال برگزاری مراجعه حضوری

۲۰

ژیمناستیک

پیش دبستانی به بعد

//

//

۱۸ الی ۲۰

سالن ژیمناستیک

۱۰۰۰۰۰

درحال برگزاری مراجعه حضوری

۲۱

کشتی

سوم ابتدایی تا نهم

//

۱۹ الی ۲۱

سالن کشتی

۱۰۰۰۰۰

 

۲۲

فوتبال

ابتدایی تا متوسطه ۱

شنبه و چهارشنبه

۱۸ الی ۲۱

زمین چمن

۱۸۰۰۰۰

درحال برگزاری مراجعه حضوری

 

تبصره:

رشته های ورزشی به غیر از کشتی درحال برگزاری است. برای حضور در کلاس و ثبت نام مراجعه فرمایید.

سایر رشته ها بعد از نام نویسی در سایت کانون و به حد نصاب رسیدن کلاس ها برگزار می شود.

ممکن است در زمان و مکان کلاس ها تغییرات اندکی رخ دهد.

دانش آموزانی که چند رشته ثبت نموده اند تداخل زمان کلاس ها را مدیریت نمایند.

حضور همه ی دانش آموزان با لباس رسمی الزامی است.

 

دانش آموز عزیز جهت ثبت نام لطفا دکمه زیر را کلیک فرمایید